Psykoterapi för dig själv eller tillsammans med någon.

Alla relationer, par- , barn-, förälder-, syskon-, mor-farförälderrelationen, m.m. kan medföra konflikter och slitningar som ibland är ohållbara. Vi kan ha svårt att prata med varandra och att komma överens. Därför kan det kännas som en lättnad att, tillsammans med en professionell, få prata och att få hjälp att förstå sig själv och andra. Det kan vara bra att få andra perspektiv på livet i samtal hos någon som befinner sig utanför relationen och som har den speciella kunskap om relationer.