Erbjudande

  • parsamtal, familjesamtal med en hel eller delar av familjen och individuella samtal
  • leder och planerar familjerekonstruktioner i både utbildningssyfte och för dem som, i grupp, vill upptäcka de resurser vår familj kan erbjuda i form av både förlåtelse och försoning. För mer info om familjerekonstruktion som terapi se, Från huvudroll till statist, om konsten att spela roll i någon annans familj. En reflekterande studie om familjerekonstruktion”.
  • handleder personalgrupper inom vård, omsorg, behandling och skola.
  • undervisar som lärare i psykoterapi.
  • arrangerar studiedagar med externa föreläsare.